Překlepy 

Verbatin Verbatim

Od počátků lidstva je vývoj člověka spjat se schopností zapamatovat si určité informace a předat je dalším generacím. Tato jedinečná schopnost je pro život důležitá stejně jako potrava. Není tedy náhoda, že ze všech oblastí lidského úsilí se nejrychleji rozvinula právě oblast zpracování informací. Věda se pak našim rostoucím požadavkům přizpůsobila tím, že vytvořila elektronickou paměť. Asi už víte o kom je řeč, přece o světové jedničce jménem Verbatim.

Rubrika: Média

Překlepy ve slovenštině

Acci & Falco
ArmA | Fotovoltaika | Ubuntu